fsLayui 2.0 推广期5折优惠

公告 已结 1 564
wueasy
wueasy 2018-07-23

    17年11月份,我们开源了fsLayui 1.x 版本,截至最新版本为 1.8.2,由于社区基本上都是由作者一个人进行维护,为了 fsLayui 更好的发展,我们决定2.0版本开始进行商业授权,1.x版本可以继续免费使用。

    

    2.x 版本授权价格为:1000元,推广期价格:500元,活动时间:即日起 截至 2018年8月31日

    购买后,免费永久升级。

    立即购买


案例

     wueasy快速开发平台:   https://admin.wueasy.com/

    账号:wueasy

    密码:wueasy---------------------

我们的宗旨:

    以最少的工作量,完成工作。


回帖
  • wueasy
    wueasy (楼主)
    2018-09-01

    活动已结束

    回复